2020 resor med fina erbjudanden.

Toila SPA 9 dagar
30/8-7/9, 11/10-19/10, 15/11-23/11

Tallinn och eller Helsingfors 3 dagar
14/6, 30/8, 5/9, 11/10, 17/10, 15/11, 21/11, 4/12

Tallinn & Riga 4 dagar
Blev intsällt på grund av Coronan hoppas på en ny sådan resa planerar det

Ni kan höra av er kan vi också skräddarsy ert paket. Då med buss eller flyg.

Välkommen att resa med oss.

SweRu resor

Sundö 91

922 93 Vindeln

info@sweruresor.se

070-301 34 90
070-340 79 24

Villkor

Betalning

Vi använder oss av Paypal betalningstjänst med kortbetalning så det känns tryggt och bra för kunden.

Rese- och betalningsvillkor:

Pass och visum:
– Resenären är själv ansvarig att ordna pass, visum och eventuella andra resehandlingar inför resan.
Om problem uppstår vid gränsövergång på grund av att resenär saknar nödvändiga resehandlingar, eller att de visar sig vara bristfälliga, kommer bussen inte vänta längre än den tid som tillåts av tidtabellen.

– Om resenär av sådan anledning inte kan fortsätta resan med bussen, har denne ingen rätt till ersättning eller kompensation från SweRu resor.

– Detta gäller även om resenär kvarhålles av tullmyndigheterna för utredning.

Säkerhet:
– Resenären skall alltid följa reseledares anvisningar gällande ordning och säkerhet ombord.

Trivselfrågor:
– Det är inte tillåtet att röka i bussen (vi gör rökpauser).

– Undvik att skräpa ner, undvik att skada bussens inredning, undvik likaså att skada annans egendom.

– SweRu resor förbehåller sig rätten att ställa ersättningskrav mot resenärer som missköter sig i förhållande till ovanstående.

– SweRu resor förbehåller sig rätten att i yttersta fall avvisa besvärlig resenär.

Tidsfrågor:
– Under resans gång anger reseledaren diverse tider för pauser, samling, avgång etc. Det är viktigt att sådana angivelser följs.

– Ifall någon resenär inte håller tiden förbehåller sig SweRu resor rätten att fortsätta resan planenligt.

– Frånåkt eller avsatt resenär har ingen rätt till ersättning från SweRu resor.

Bagage:
– Du får ta med: en normal resväska, samt en handväska som får plats under det egna sätet utan att vara i vägen för medpassagerare.

– Extra bagage får medtagas i mån av plats. Fråga alltid först.

– Allt bagage skall vara försett med namnbrickor.

Reseförsäkring:
– Biljettpriset inkluderar INTE reseförsäkring. Vi rekommenderar våra resenärer att teckna separat reseförsäkring som gäller under resan. Vi samarbetar med Gouda-försäkringar så att ni kan teckna om ni vill hos oss.

Tax-free varor:
– Tax-free varor får tas med på egen risk. Varorna och skall förses med namn och ort.

– SweRu resor ersätter ej förkomna eller skadade tax-free varor, ej heller annat gods som icke är resebagage enligt ovan.

Betalning:
– En resebeställning är bindande. Betalning för resan skall erläggas senast 14 dagar före avresedagen, såvida icke annan tidpunkt med SweRu resor är överenskommet.

– Biljetten är personlig och kan inte överlåtas på annan person utan reseföretagets godkännande.

Priser:
– Kostnader för turer och utflykter samt merkostnader för enkelrum eller annan särskild inkvartering tillkommer. Beställningar av sådant görs i samband med bokning av resan.

– Barnrabatter erbjuds i allmänhet.

– Kostnader för pass, visa, vaccinering etc. ingår icke i priset och skall följaktligen ombesörjas och betalas av resenären.

Avbeställning:
Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans p

1. 30 dagar före avresa kan resenären avboka kostnadsfritt.

2. 29 – 14 dagar före avresa kan resenären avboka till 25% av resans pris.

3. 13 – 8 dagar före avresan kan resenär avboka resan till 50% av resans pris.

4. Vid avbokning  inom 8 dagar före avresan ska resenärer debiteras resan till 100% av priset.

5. Av resenären gjord avbeställning/ändring skall anses ha ägt rum vid den tidpunkt då meddelandet om densamma kommit arrangören tillhanda av beställaren.

7. Ändringar såsom annan avresedag eller annan destination är att betrakta som avbeställning och ny beställning.

8. Har ej beställaren betalt resan på utsatt datum och ej hört av sig, anses detta ej som en avbeställning, utan kravet återstår. Vi skickar endast en (1) påminnelse och påminnelseavgift, blir ej denna betald, kommer räkningen att överlämnas till inkassoföretag.

Utebliven resenär:

Om resenär icke infinner sig på för avresan angiven tid och plats, eller icke kan fullfölja resan på grund av att han/hon saknar för resan nödvändiga dokument såsom giltigt pass, nödvändiga visum etc. äger arrangören rätt att tillgodoräkna sig det totala priset för resan.

 


Kontaktinformation

SweRu resor
Sundö 91
922 93 Vindeln
070-301 34 90
Organisationsnummer:
680207-8581

infosweruresor.se